rezerwacja a4u
+48 61 855 33 66 rezerwacja@apartments4u.pl

A4u.pl | Apartamenty, noclegi, hotele, pokoje, kwatery prywatne, mieszkania do wynajęcia - Kraków, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Zakopane, Poznań, Praga

Regulamin serwisu Apartments4u

 

I. Definicje 
 • System Apartments4u- system rezerwacyjny on-line prowadzony przez APARTMENTS4U.PL SP. Z O.O., firmę zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26b/114, Regon: 302397890, NIP: 779-241-28-44. Nazwa Apartments4u w niniejszym regulaminie oznacza również APARTMENTS4U.PL SP. Z O.O.
 • Obiekt noclegowy - obiekty turystyczne o charakterze noclegowym oferowany do wynajęcia przez właściciela w systemie Apartments4u.
 • Klient - odbiorca usługi wynajmu obiektu noclegowego, prezentowanej w systemie Apartments4u
 • Właściciel - podmiot gospodarczy będący właścicielem obiektu noclegowego zamieszczonego w ofercie systemu Apartments4u.
 • Opiekun obiektu - osoba wskazana przez właściciela obiektu w systemie Apartments4u do pełnej obsługi jego obiektu noclegowego, odpowiedzialna za odpowiedni kontakt z klientem oraz przekazanie kluczy.
 • Rezerwacja - umowa zawarta pomiędzy klientem a właścicielem obiektu noclegowego obejmująca wyłącznie wynajem obiektu noclegowego.
 • Usługi dodatkowe - usługi oferowane jako opcja za dodatkową opłatą oferowane przez właściciela, o których informacja znajduje się przy każdym obiekcie noclegowym.
 • Usługa ‘Na Życzenie’ - standardowo nie są one uwzględnione w ofercie danego obiektu noclegowego. Aby uzyskać do nich dostęp należy ustalić szczegóły korzystania z nich z właścicielem.
 • Całkowita cena rezerwacji – suma brutto, którą klient musi zapłacić za wynajem danego obiektu noclegowego na określony przez siebie pobyt nie uwzględniająca innych opłaty za usługi dodatkowe, wybrane przez klienta z opcjonalnej listy usług dodatkowych, oferowanych przez właściciela.
 • Sezon rezerwacyjny – rok kalendarzowy jest podzielony na sezony (okresy) do których właściciel ma możliwość przyporządkowania odpowiednich cen za wynajem.
 • Zaliczka - kwota brutto wyznaczona w procentach od całkowitej ceny rezerwacji, będąca jej częścią, którą wpłaca klient dla Apartments4u w trakcie dokonywania rezerwacji w systemie Apartments4u.
 • Prowizja - opłata nałożona na właściciela pobierana przez Apartments4u od każdej rezerwacji przy jej dokonywaniu.
 • Voucher - dokument wysłany do klienta pocztą elektroniczną po przyjęciu rezerwacji przez system Apartments4u, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące rezerwacji będący jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji koniecznym do okazania właścicielowi w dniu odbioru kluczy do miejsca noclegowego.
II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania i dokonywania rezerwacji w systemie rezerwacyjnym Apartments4u. Dokonanie rezerwacji w systemie Apartments4u oznacza całkowitą akceptację wszystkich warunków opisanych w regulaminie.
 2. Wszystkie informacje o obiektach noclegowych włącznie z ofertą cenową wynajmu są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na portalu internetowym Apartments4u przy obiekcie noclegowym, którego dotyczą.
 3. Dane, informacje o obiektach noclegowych oraz ceny zamieszczone w systemie Apartments4u nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Klient decydując się na rezerwację danego obiektu noclegowego akceptuje wszystkie warunki i cechy przystosowania obiektu noclegowego podane w jego opisie.
 5. Apartments4u zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu poprzez publikację jego aktualnej formy w systemie Apartments4u, jednocześnie każdy właściciel współpracujący z systemem Apartments4u otrzyma odpowiednią informację o takich zmianach. W razie braku akceptacji wprowadzonych zmian, właściciel będzie miał prawo do wypowiedzenia umowy z systemem Apartments4u. Nie będzie on jednak zwolniony z dotrzymania umów z klientami zawartymi do czasu wypowiedzenia umowy.
 6. Apartments4u zastrzega sobie prawo do modyfikowania systemu oraz usuwania poszczególnych elementów systemu jego cech i rodzajów dostępnych opcji w sytuacji gdy okoliczności prawne, techniczne lub ekonomiczne wymuszają podjęcie takiego działania. Jeżeli zaistnieje taka konieczność Apartments4u może też ograniczyć dostęp do niektórych lub wszystkich informacji zawartych w systemie Apartments4u w takich samych okolicznościach.
 7. Z przyczyn technicznych możliwe są przerwy w dostępie do systemu Apartments4u, jednocześnie Apartments4u zapewnia, że poczyni wszelkie starania aby takie przerwy zminimalizować. Apartments4u nie jest w stanie zagwarantować ciągłego dostępu do systemu Apartments4u
 8. Apartments4u nie jest stroną w zawieranych umowach pomiędzy klientami a właścicielami obiektów noclegowych, nie jest też właścicielem żadnych obiektów noclegowych oferowanych w systemie Apartments4u. Internetowy system rezerwacyjny Apartments4u jest tylko środowiskiem umożliwiającym prezentację obiektów noclegowych zamieszczonych przez ich właścicieli oraz dokonywanie rezerwacji on-line przez klientów.
 9. Jedyny udział w finansowej transakcji pomiędzy klientem a właścicielem obiektu noclegowego polega na nałożeniu na właściciela obiektu noclegowego prowizji, z tytułu skorzystania z systemu Apartments4u w wysokości zaliczki, którą przekazuje klient podczas dokonywania rezerwacji obiektu noclegowego. Apartments4u przyjmuje tą prowizję przy dokonaniu rezerwacji pozostawiając pozostałą część rozliczenia w gestii stron umowy czyli klientów i właścicieli apartmanetów. Apartments4u nie nakłada żadnych opłat na klientów z tytułu korzystania z systemu rezerwacyjnego Apartments4u.
 10. Korzystanie z systemu Apartments4u jest dozwolone tylko zgodnie z założeniami tego regulaminu oraz wyłącznie do celów związanych z prezentacją i rezerwacją obiektów noclegowych. Zabronione jest zbieranie, kopiowanie danych zawartych w systemie oraz publiczne pokazywanie systemu Apartments4u bez zgody Apartments4u. Zakazane jest używanie wszelkich narzędzi informatycznych służących do pozyskiwania i zbierania danych z systemu Apartments4u bez wcześniejszej pisemnej zgody Apartments4u. Wyjątkiem od tej reguły są ogólne przeszukiwarki internetowe oraz niekomercyjne publiczne archiwa wykorzystujące informatyczne narzędzia pozyskiwania danych tylko i wyłącznie do prezentacji linków do systemu Apartments4u. Określenie ogólna przeszukiwarka internetowa nie obejmuje stron internetowych oraz przeszukiwarek specjalizujących się w prezentacji ofert wynajmu obiektów noclegowych i ich pochodnych zajmujących się jakimkolwiek wynajmem obiektów noclegowych.
 11. Właściciele lub opiekunowie obiektów noclegowych zamieszczający swoją ofertę wynajmu w systemie Apartments4u oświadczają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą zawiązywać wiążące umowy wynajmu swoich obiektów noclegowych.

III. Rodzaje rezerwacji

 1. Rezerwacja standardowa – dokonuje się przez wypełnienie formularza danych oraz zapłacenie zaliczki dla Apartments4u poprzez zintegrowany system płatności on-line DotPay. Rezerwacja taka staje się umową wiążącą pomiędzy klientem i właścicielem natychmiast po otrzymaniu statusu rezerwacji potwierdzonej najpóźniej po upływie 24 godzin od przyjęcia rezerwacji przez system Apartments4u. Do tego czasu Apartments4u zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zaliczki i jej zwrotu na konto klienta w wyniku zdarzeń niezależnych od Apartments4u, które uniemożliwiły sfinalizowanie rezerwacji.
 2. Rezerwacja Last Minute - każda rezerwacja dokonana nie wcześniej niż 48 godzin przed datą rozpoczęcia wynajmu obiektu noclegowego. W sytuacji takiej rezerwacji właściciel może zaproponować ewentualny rabat Last Minute, o którym informacja znajduje się w opisie obiektu noclegowego. Rezerwacja Last Minute wymaga potwierdzenia telefonicznego wykonanego do właściciela obiektu noclegowego do 2 godzin od jej dokonania. W sytuacji gdy taka rezerwacja została dokonana po godzinie 22:00, należy ją potwierdzić do godziny 11:00 następnego dnia. Brak potwierdzenia telefonicznego rezerwacji Last Minute jest równoznaczny z jej anulowaniem przez klienta.
 3. Rezerwacja First Minute - każda rezerwacja dokonana minimum na 100 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu obiektu noclegowego. Właściciel może zaproponować rabat First Minute, o którym informacja znajduje się w opisie obiektu noclegowego.
UWAGA: Każda rezerwacja przyjęta przez system Apartments4u jest natychmiast potwierdzona odpowiednią wiadomością e-mail wysłaną do klienta i do właściciela.

IV. Płatności, ceny, doliczenia, rabaty oraz faktury

 1. Jedyną obowiązującą walutą płatniczą w systemie Apartments4u jest Polski Złoty (PLN). Ceny podawane w innych walutach są cenami orientacyjnymi opierającymi się na dziennym przeliczniku walut wg kursów podanych w dniu dokonywania rezerwacji. Ceny podane w systemie Apartments4u zawsze uwzględniają podatek VAT według obowiązującej taryfy.
 2. Ceny zawarte w systemie Apartments4u mogą być podawane za 1 osobę lub za cały obiekt noclegowy za 1 noc z dokładnym wskazaniem, która wersja ceny jest podawana.
 3. Apartments4u nie pobiera żadnych ukrytych ani dodatkowych opłat od klienta za rezerwacje dokonywane w systemie Apartments4u.
 4. Całkowita cena rezerwacji uwzględnia opłatę za media oraz sprzątanie po wymeldowaniu. Właściciel nie może pobrać żadnych ukrytych ani dodatkowych opłat na poczet rezerwacji poza tymi wymienionymi w informacji o obiekcie noclegowym.
 5. Za korzystanie z jakichkolwiek usług dodatkowych w trakcie pobytu w obiekcie noclegowym nie uwzględnionych w pierwotnej rezerwacji klient jest zobowiązany zapłacić właścicielowi przed wymeldowaniem.
 6. Obowiązkiem klienta jest opłacenie wszelkich lokalnych opłat klimatycznych narzuconych przez lokalne władze. Informacja o takiej konieczności znajduje się w opisie każdego obiektu noclegowego.
 7. Płatności pobierane podczas dokonywania rezerwacji obsługiwane są przez internetowy serwis DotPay. Aktualna informacja o możliwych formach płatniczych znajduje się na stronie systemu Apartments4u.
 8. Procedura dokonywania rezerwacji wygląda w ten sposób, że po wypełnieniu niezbędnych pól informacyjnych w formularzu rezerwacyjnym kwota zaliczki jest automatycznie autoryzowana przez serwis Dotpay za pomocą szyfrowanego połączenia. Apartments4u może przytrzymywać kwotę zaliczki do momentu przyjęcia rezerwacji przez właściciela, maksymalnie do 48 godzin licząc od dnia autoryzacji płatności.
 9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 10. Apartments4u może odrzucić rezerwację jeżeli środki na koncie klienta nie są wystarczające aby pokryć kwotę zaliczki, lub gdy w trakcie autoryzacji płatności wystąpiła jej odmowa.
 11. W sytuacji anulowania rezerwacji przez klienta zaliczka pobrana przez Apartments4u nie ulega zwrotowi.
 12. Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT lub rachunek uproszczony na całkowita kwotę rezerwacji od właściciela obiektu noclegowego. Jeżeli klient nie poda wszystkich niezbędnych informacji do wystawienia faktury lub poda informacje błędne, właściciel nie będzie mógł wystawić faktury VAT po upływie 14 dni od dnia zakończenia pobytu w obiekcie noclegowym.
 13. Właściciel ma prawo zmienić cenę swojego obiektu noclegowego podaną w informacji w systemie Apartments4u w każdym momencie bez podania przyczyny. Jednocześnie Apartments4u potwierdza, że cena podana klientowi w trakcie dokonywania rezerwacji jest ceną, którą zapłaci klient za usługę.
 14. Właściciel lub opiekun ma prawo żądać od klienta przekazania przy zameldowaniu depozytu zwrotnego zabezpieczającego go przed ewentualnymi uszkodzeniami dokonanymi z winy klienta. Za każde zniszczenie dokonane przez lub z winy klienta właściciel lub opiekun ma prawo zatrzymać część depozytu o równowartości oszacowanego kosztu usunięcia szkody. Informacja o tym czy jest wymagany depozyt widnieje w opisie każdego obiektu noclegowego w systemie Apartments4u.
 15. Klient nie musi liczyć jako dodatkową osobę małego dziecka do lat 5 jeżeli nie wymaga ono osobnego miejsca noclegowego lub dodatkowej pościeli. Należy również sprawdzić w opisie obiektu noclegowego czy jest on przystosowany do przyjęcia dzieci.
 16. Możliwe jest zaoferowania przez właściciela rabatu First Minute, Last MInute oraz Oferty Specjalnej, informacja o takich promocjach zawsze znajduje się w opisie danego obiektu noclegowego i jest uwzględniona w algorytmie obliczania całkowitej ceny rezerwacji.
V. Podstawowe prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora systemu

 1. Właściciel odpowiada za treść zawartą w opisie jego obiektu noclegowego oraz jego stan rzeczywisty. Apartments4u nie mając bezpośredniego wpływu na dane o obiekcie noclegowym wprowadzone do systemu przez właściciela nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność opisu z rzeczywistym stanem obiektu noclegowego.
 2. Dochowując wszelkich starań aby usługi świadczone przez system Apartments4u były na najwyższym poziomie, Apartments4u zobowiązuje się do rzetelnego monitorowania informacji zawartych w wypełnianych przez klientów ankietach w celu usuwania wszelkich wad systemu oraz wyciągania właściwych konsekwencji wobec nieuczciwych właścicieli.
 3. Administrator nie jest w stanie w pełni kontrolować informacji zamieszczanych zarówno przez właścicieli jak i klientów, zastrzega sobie jednak prawo do usuwania treści niezgodnych z, bądź naruszających politykę Apartments4u. Za wszelkie treści wprowadzone przez właściciela, opiekuna obiektu oraz klienta odpowiedzialność biorą kolejno te podmioty.
 4. Tylko klient, który przebywał w danym obiekcie noclegowym ma prawo do wystawienia opinii na temat danego obiektu noclegowego i zobowiązany jest do przedstawienia uczciwego komentarza. Adres e-mail osoby wystawiającej komentarz jest jawny dla administratora systemu oraz właściciela lub opiekuna obiektu noclegowego.
 5. Klient jest zobowiązany do pozostawienia obiektu noclegowego w takim samym stanie czystości w jakim go odebrał. Obowiązkiem klienta jest aby w trakcie pobytu stosować zasady dobrego sąsiedztwa a w szczególności nie naruszać obowiązujących norm zachowania ciszy nocnej.
 6. Ze względów bezpieczeństwa właściciel ma prawo wprowadzić ograniczenie jeżeli chodzi o przyjmowanie do swoich obiektów noclegowych większy grup, zwłaszcza osób o tej samej płci. Informacja taka znajduje się w opisie każdego obiektu noclegowego w systemie Apartments4u.
 7. Apartments4u ma prawo dowolnie zmieniać wygląd, szatę graficzną oraz funkcjonalność systemu Apartments4.pl.

VI. Pobyt

 1. Czas trwania doby hotelowej określony jest w opisie każdego obiektu noclegowego występującego w systemie Apartments4u.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Apartments4u przekazuje klientowi drogą poczty elektronicznej voucher zawierający wszystkie niezbędne dane i informacje umożliwiające dalszy kontakt z właścicielem lub opiekunem obiektu noclegowego w celu ustalenia szczegółów dotyczących odebrania kluczy, zameldowania i wymeldowania z obiektu noclegowego.
 3. Klient ma obowiązek skontaktować się telefonicznie lub poprzez e-mail z właścicielem lub opiekunem obiektu w celu ustalenia szczegółów odbioru kluczy nie póżniej niż 24 godziny przed przyjazdem.
 4. Klient ma obowiązek informować telefoniczne właściciela lub opiekuna obiektu o ewentualnym spóźnieniu na wcześniej umówione spotkanie.
 5. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest w sposób wiążący ustalona w rezerwacji. Można ją zmienić pod warunkiem, że warunki danego obiektu noclegowego na to pozwalają poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres booking@Apartments4u.pl
 6. Właściciel lub opiekun obiektu ma prawo do nie wydawania kluczy od obiektu noclegowego jeśli liczba osób przekroczy liczbę podaną w rezerwacji. Jeżeli w trakcie wymeldowania okaże się, że liczba osób była większa niż ustalona właściciel lub opiekun obiektu ma prawo do obciążenia klienta opłatą za dodatkową osobę lub jeśli taka opcja nie istnieje opłatą w wysokości 30% całkowitej ceny rezerwacji.

VII. Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w obiekcie noclegowym powinny być skierowane w pierwszej kolejności do właściciela lub opiekuna obiektu noclegowego w dniu wyjazdu. Jeśli klient uważa, że reklamacja nie została rozpatrzona w sposób prawidłowy powinien ją również przesłać do systemu Apartments4u w terminie do 48 godzin od opuszczenia obiektu noclegowego na adres info@Apartments4u.pl
 2. Apartments4u zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego lub z jego winy w obiekcie noclegowym, w którym mieszkał, jednocześnie ma on obowiązek poinformować właściciela lub opiekuna obiektu noclegowego o jakichkolwiek usterkach lub zniszczeniach natychmiast po ich zaistnieniu, nie zależnie od przyczyny ich wystąpienia.
 4. Apartments4u nie odpowiada za żadne szkody wyrządzone klientowi przez właściciela lub opiekuna obiektu noclegowego. Apartments4u nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne okaleczenie w trakcie pobytu w obiekcie noclegowym. Klient oświadcza, że posiada odpowiednie ubezpieczenie obejmujące okres pobytu w obiekcie noclegowym i zabezpieczające pokrycie szkód w razie ewentualnego wypadku.
 5. Apartments4u nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności lub nieprzyjemności występujące w trakcie pobytu klienta w zarezerwowanym obiekcie noclegowym, spowodowane brakiem w dostawie prądu, gazu, wody lub innych prac konserwatorskich lub naprawczych urządzeń będących na wyposażeniu obiektu noclegowego jak i również z tytułu wadliwego działania tych urządzeń.
 6. Apartments4u jest zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej lub finansowej w sytuacji konfliktu lub nieporozumienia zaistniałego pomiędzy użytkownikami systemu, zarówno właścicielami jak i klientami. W takich sytuacjach, żadne roszczenia finansowe i prawne nie mogą być skierowywane wobec Apartments4u.
 7. Całkowita odpowiedzialność finansowa Apartments4u w razie uzasadnionego roszczenia jest ograniczona kwotą zaliczki zapłaconą przez klienta i jakiekolwiek żądania finansowe nie mogą przekroczyć tej wartości.
 8. Apartments4u zastrzega sobie prawo do usuwania ofert wynajmu obiektów noclegowych, jeżeli ich charakter nie będzie zgodny z polityką marketingową Apartments4u oraz w sytuacjach naruszania regulaminu. Apartments4u może również usuwać oferty jeżeli właściciele lub opiekunowie tych obiektów noclegowych łamią zasady uczciwego postępowania ogólnie akceptowanego w turystyce i turystycznym wynajmie obiektów noclegowych lub oceny wystawione przez klientów są bardzo niskie i taki stan ma charakter stały.

VIII. Zmiany i przeniesienie praw

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty należnej właścicielowi wynikającej z potwierdzenia rezerwacji nawet gdy z przyczyn od niego niezależnych okres rezerwacji uległ skróceniu lub chciałby po zameldowaniu zmienić warunki rezerwacji na mniej korzystne dla właściciela.
 2. Klient może zwiększyć liczbę nocy swojej rezerwacji poprzez dokonanie kolejnej rezerwacji pod warunkiem, że terminy o które klient chce wydłużyć pobyt są dostępne.
 3. Klient może zmienić termin rezerwacji, zachowując tę samą długość rezerwacji, pod warunkiem, że dostępność danego obiektu noclegowego na to pozwoli. W tym celu należy wystosować odpowiednią prośbę o zmianę terminu i przesłać ją drogą elektroniczną do właściciela lub opiekuna obiektu noclegowego. Może się to wiązać ze zmianą całkowitej ceny rezerwacji ze względu na ewentualne różnice cen wynikające z przypisania terminów do różnych sezonów rezerwacyjnych.
 4. Klient ma prawo przeniesienia wszystkich uprawnień wynikających z dokonanej rezerwacji na inną osobę, jednocześnie osoba ta przejmuje tym samym wszystkie obowiązki wynikające z dokonanej rezerwacji. Warunkiem takiego przeniesienia praw jest przesłanie odpowiedniej informacji z wszystkimi niezbędnymi danymi osoby przejmującej prawa i obowiązki rezerwacji do systemu Apartments4u poprzez e-mail na adres booking@Apartments4u.pl nie później niż na 24 godziny przed zameldowaniem się w obiekcie noclegowym. (Należy przesłać wszystkie dane jakie są niezbędne do wypełnienia formularza rezerwacyjnego).
 5. Unieważnienie rezerwacji i pełny zwrot zaliczki jest możliwy tylko w sytuacji poważnej choroby, uniemożliwiającej przyjazd klienta oraz w wypadku jego śmierci. Wymagana jest kopia odpowiedniego zaświadczenie od lekarza.

IX. Sytuacje szczególne

 1. W sytuacji gdy wykonanie pierwotnej rezerwacji okaże się być niemożliwe Apartments4u poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji oraz zaproponuje inny alternatywny obiekt noclegowy najbardziej zbliżony swoim standardem oraz ofertą do wybranego w pierwotnej rezerwacji. Klient może nie zaakceptować takiego rozwiązania, wówczas Apartments4u zwróci klientowi pełną kwotę zaliczki. W przypadku braku możliwości realizacji dokonanej rezerwacji, klient nie może wnosić żadnych innych roszczeń finansowych wobec Apartments4u oprócz zwrotu poniesionych kosztów zaliczki.
 2. Apartments4u zastrzega sobie prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej do anulowania rezerwacji bez poniesienia żadnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy. Dotyczy to także sytuacji gdy bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z przyczyn niezależnych od Apartments4u nie będzie mogło być zagwarantowane. W takich sytuacjach klient otrzyma zwrot wpłaconej zaliczki.

X. Ochrona danych osobowych.

 1. Apartments4u przykłada bardzo dużą wagę do zapewnienia swoim klientom należytej ochrony ich prywatności. Będąc administratorem systemu rezerwacyjnego kładzie szczególny nacisk na zabezpieczenie wszystkich danych osobowych, znajdujących się w systemie Apartments4u przed nieupoważnionym dostępem do nich. Wszelkie dane osobowe znajdujące się w naszym systemie rezerwacyjnym są przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1, 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.
 2. Każdy klient oraz właściciel obiektu noclegowego zgadza się na przetwarzanie ich danych osobowych w systemie Apartments4u dla potrzeb realizacji rezerwacji i prezentowania ofert wynajmu obiektów noclegowych.
 3. Dane osobowe klientów będą przekazywane właścicielom lub opiekunom obiektów noclegowych tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją rezerwacji. Właściciele oraz opiekunowie obiektów noclegowych zobowiązują się do niewykorzystywania pozyskanych danych zwłaszcza adresów e-mail do jakichkolwiek innych celów niż związanych z realizacją rezerwacji.
 4. Dane osobowe konieczne do realizacji płatności przekazywane są do serwisu DotPay gdzie są przetwarzane zgodnie z regulaminem internetowego systemu płatniczego DotPay.
 5. Wszyscy użytkownicy akceptują fakt, że komunikacja z systemem Apartments4u jest jawna i w związku z tym elementy komunikacji z Apartments4u mogą być odczytane lub przejęte przez osoby niepowołane.


XI. Prawa autorskie 

 1. Wszystkie teksty, zdjęcia, ilustracje oraz cała pozostała zawartość systemu Apartments4u mogą być tylko wykorzystywane do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Cała zawartość systemu jak i sam system Apartments4u chronione są prawami autorskimi. Kopiowanie lub przechowywanie elementów ściągniętych z systemu Apartments4u dla celów innych niż prywatne i niekomercyjne bez zgody Apartments4u oraz innych właścicieli praw autorskich poszczególnych elementów jest zabronione.
 2. Właściciele i opiekunowie obiektów noclegowych oświadczają, że dysponują prawami autorskimi do wszystkich materiałów przez nich zamieszczane w systemie Apartments4u a zwłaszcza fotografii, jednocześnie oświadczają że fotografie wiernie odwzorowują stan rzeczywisty przez nie ilustrowany tak aby nie wprowadzać w błąd potencjalnego klienta. Właściciel lub opiekun obiektu noclegowego oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania prawami autorskimi zamieszczonych materiałów łącznie z ich przekazaniem do Apartments4u. Zdobycie takich uprawnień leży w gestii właściciela lub opiekuna obiektu noclegowego.
 3. Właściciel lub opiekun obiektu noclegowego zamieszczający swoją ofertę w systemie Apartments4u wyraża zgodę na nieograniczone i darmowe wykorzystanie zamieszczonych materiałów włącznie z ich modyfikacją, ich publikacją, prezentacją w ogólnoświatowej sieci internetowej. Jednocześnie dają prawo by Apartments4u mogło zastrzegać i chronić prawa autorskie tych materiałów tak aby ograniczyć ich bezprawne wykorzystanie przez inne podmioty.

XII. Prawo właściwe

 1. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów jest polskie prawo.
 2. Spory pomiędzy klientem a właścicielem rozstrzygać będzie odpowiedni sąd, właściwy dla siedziby właściciela obiektu noclegowego.
 3. Spory gdzie stroną będzie Apartments4u rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Apartments4u.